تراکت یکی از مهمترین ابزار ها در تبلیغات محیطی است که باعث افزایش وسعت بازار و مخاطبین هدف در اطراف محیط کاری کسب و کار شما میگردد.
استمرار در تبلیغات محیطی سبب میشود تا بیشتر در ذهن مخاطب بمانید و در صورت نیاز شما اولین موردی باشید که میتواند نیازش را برطرف کند.
پس اگر بعد از پخش هزار عدد تراکت در کرج انتظار بازخود فضایی دارید باید بگوییم که سخت در اشتباهید.زیرا با یکبار معرفی و ارائه خدمات در ذهن مخاطب نمی مانید و قطعا مخاطب شما درگیری های زیادی در ذهن دارد که محتوای تراکت شما کم اهمیت ترین آنهاست.
​​​​​​​
تکرار در هر نوع تبلیغی را فراموش نکنید و سعی کنید در کنار استمرار در تبلیغات چند نوع تبلیغ در رسانه ها و محیط های مختلف(نباید تبلیغات به گونه ای باشد که در وسعت زیاد جغرافیایی اما با تعداد اندک انجام شود در این صورت نتیجه دلخواه را به همراه نخواد داشت.اگر بودجه کافی برای این نحوه تبلیغات را ندارید بهتر است به صورت متمرکز بر روی منطقه ی کسب و کارتان تبلیغات انجام دهید.) که اطمینان دارید مخاطب شما در آنجا حضور دارد انجام دهید تا بازخورد بیشتری از تبلیغاتتان دریافت کنید.
​​​​​​​
 چاپ تراکت در کرج

تکرار به عنوان یک روش تبلیغات​​​​​​​

+ روش های افزایش بازخورد از پخش تراکت در کرج